Musician. Strings Instruments Player. Composer
 מיתרי עולם של יניב שחורי בהופעה בחיפה 30.6.2021 יום רביעי בשעה  20:00 פרטים והזמנת מקומות ענת: 054-6715490

© 2021 YANIV SHCHORI