Strings of the World 

מיתרי עולם של יניב שחורי

  הזמנת המופע מיתרי עולם של יניב שחורי

ענת
טל׳ - 0546715490

- אימייל
badayal@gmail.com

אירוע חברה
היכלי תרבות
אירועים פרטים
הופעות

מיתרי עולם לאתר copy.jpg

מיתרי עולם של יניב שחורי בהופעה 

 LOUTA

 Cumbus

 saz - cura

 קורה -  סאז ג׳ורה

Elektro Baglama

 בגלמה חשמלית

ג׳ומבוש סאז

Cumbus saz

 ג׳ומבוש סאז צוואר קצר

 לאוטה טורקית

Kurdish Buzuk 

 בוזוקי כורדי

Cumbus 

 ג׳ומבוש

Saz

 סאז בגלמה

כל הזכויות שמורות ליניב שחורי

All Rights Reserved to Ⓒ Yaniv Shchori