Screen Shot 2018-09-25 at 11.34.27.png

המופע ״הגיטרה שרה״

 וידאו מתוך המופע ״הגיטרה שרה״

״הגיטרה שרה״

מופע גיטרה וירטואוזי בשלל סגנונות *

אירועים פרטיים, קבלות פנים, חתונות ושמחות *

 : רפרטואר עשיר ומגוון לגיטרה *

עיבודים לשירים ישראלים 

 שירים לועזיים

יצירות מוכרות לגיטרה

ביצועים ייחודים *

- להזמנת הופעות  

״הגיטרה שרה״

 badayal@gmail.com - דוא״ל 

טל׳ - 0508616159